Mary Merete Strand

1946 -

Mary Merete Strand er adjunkt fra Universitetet i Oslo (fransk, historie, norsk og norsk som andrespråk). Mary Merete er en av forfatterne bak Underveis– Samfunnskunnskap for ungdomstrinnet.

Utgivelser