Vibeke Blaker Strand

Vibeke Blaker Strand er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter på Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes forskning og undervisning er i hovedsak knyttet til fagene internasjonale menneskerettigheter, diskriminerings- og likestillingsrett, velferdsrett og metode.

Fallback image

Utgivelser