Vibeke Blaker Strand

Vibeke Blaker Strand er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett på Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hun er valgt forskningsdekan på fakultetet i perioden 2020–2023. Hennes arbeid er i hovedsak knyttet til fagene diskriminerings- og likestillingsrett, internasjonale menneskerettigheter og metode.

Fallback image

Utgivelser