Asbjørn Strandbakken

1964 -

Asbjørn Strandbakken er en norsk jurist, professor i rettsvitenskap og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Utgivelser