Roy Stranden

Roy Stranden har over 30 års erfaring innen sikkerhet i privat og offentlig sektor.

Han har blant annet jobbet som sikkerhetsdirektør i Schibsted Media Group, og som leder og rådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten. Utover både operativ og strategisk erfaring har han også en akademisk utdanning innen sikkerhetsledelse, risikohåndtering, beredskap, krisehåndtering, etterretning og forebygging av terrorisme. I tillegg er han Fellow of the Security Institute (FSyI), samt sertifisert som Certified Protection Professional (CPP) og Certified Information Security Manager (CISM).

Utgivelser