Ulf Stridbeck

Ulf Stridbeck er professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og har lenge vært opptatt av skjæringspunktet mellom jus, psykologi og rettspsykiatri.

Utgivelser