Hanne Strømme

Hanne Strømme er psykologspesialist og psykoanalytiker. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO, og har privatpraksis. Hun underviser og veileder psykologistudenter i psykoterapi, og leder et forskningsprosjekt om hvordan psykologistudenter lærer psykoterapi og om prosess og utfall i terapiene studentene utøver.

Fallback image

Utgivelser