Solveig Struksnes

Solveig Struksnes er førstelektor i sykepleie med bakgrunn som sykepleier.

Hun har videreutdanning i geriatrisk sykepleie og er tilknyttet bachelor- og masterprogrammet

i sykepleie. Hun har erfaring som fasilitator og operatør ved ferdighetstrening

og fullskalasimulering innenfor begge studieprogrammene.

Fallback image

Utgivelser