Dag-Gunnar Stubberud

Dag-Gunnar Stubberud (f. 1959) er intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Stubberud har mer enn 15 års klinisk erfaring fra infeksjonsavdeling, kirurgisk avdeling, medisinsk overvåkings- og intensivavdeling. Han er nå førstelektor ved mastergradsstudiet og videreutdanningen i intensivsykepleie ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Stubberud er redaktør og forfatter av Klinisk sykepleie og det første norske læreverket i Intensivsykepleie. Han er også redaktør for og forfatter av flere andre fagbøker.

Fallback image

Utgivelser