Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Hun har doktorgrad i komparativ forvaltningsrett og underviser i forvaltningsrett. Hun har tidligere jobbet som fylkesnemndsleder og i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet).

Utgivelser