Svein Olav Hansen

Svein Olav Hansen er utdannet cand.philol. ved Universitetet i Oslo i 1990 med historie som hovedfag.

Han har blant annet arbeidet med Norge/Europa-spørsmål sett i historisk perspektiv, nordisk samarbeidshistorie, norsk treforedlingsindustrihistorie, arbeidslivshistorie og lokalhistorie. Blant hans publikasjoner er Drømmen om Norden. Den norske Foreningen Norden og det nordiske samarbeidet 1919–1994 (1994), Markedsøkonomiens utvikling (medforfatter til flere utgaver 2001–05), Kampen om Kaken. Historien om håndverksarbeiderne ved Norske Skog Saugbrugs (2004), Sliteræne. Arbeid og kamp i Østfold (2006), Mennesker i Tid (medforfatter 2007–08) og Haldens historie I–III (medforfatter 2014–18). Hansen er tilknyttet Høgskolen i Østfold og Blå Kors Jobbkonsulentene.

Utgivelser