Svein Sjøberg

1943 -

Svein Sjøberg er professor i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo og i København.

Han er utdannet som fysiker (cand.real.), senere også som pedagog (Master of Arts og dr.philos.). Han har deltatt i fagplanarbeid, skoleforskning og skoledebatt og i mange internasjonale forskningsprosjekter. Hans forskningsinteresser knytter seg til naturfag som allmenndannelse og naturvitenskap, kultur og samfunn. Han arbeider med likestilling i naturfagene, spesielt rettet mot utviklingsland.

Utgivelser