Svein T. Sønning

Svein T Sønning er født i 1953 og ble cand. jur. i 1979.

Han har omfattende og bred skatterettslig erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Han har vært partner i Advokatfirmaet PwC AS, der han i en årrekke hadde bransjeansvaret for shipping og offshore. Fra 2016 har han kombinert rollene som styreleder i blant annet RASMUSSENGRUPPEN AS og innleid konsulent i Advokatfirmaet PwC AS.  Han har tidligere også vært underdirektør i Finansdepartementets skattelovavdeling, kontorsjef i Skattedirektoratet med ansvar for Lignings-ABC (nå Skatte-ABC) og avdelingssjef for skatteadvokatene i Norges Industriforbund/NHO. Fra 1982–1984 var han med i Aune-kommisjonen (reform av person- og næringsbeskatningen), og han var norsk representant i BIAC fra 1984–1986. Han har skrevet artikler og undervist i skatterett. 

Fallback image

Utgivelser