Sven Nilsen

1950 -

Sven Nilsen, dr. scient., er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Hans forskningsinteresser har over flere år vært konsentrert om områdene spesialundervisningens tiltakskjede, tilpasset og inkluderende opplæring, sett i utdanningspolitisk og didaktisk perspektiv. Samspillet mellom tilpasning gjennom ordinær opplæring og spesialundervisning står sentralt. Han har medvirket i utgivelsen av flere bøker og publisert artikler både nasjonalt og internasjonalt innenfor de nevnte forsknings- og interesseområdene.

Fallback image

Utgivelser