Svend Andreas Horgen

Svend Andreas Horgen er høgskolelektor ved Avdeling for Informatikk og e-Læring (AITeL), Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Han er utdannetcand.scient innen data fra NTNU.

Svend Andreas er studieleder for bachelor i Informasjonsbehandling og ansvarlig for fjernundervisningstilbudet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) http://itfag.hist.no. Han underviser både på campus og gir nettbasert undervisning innen data (se liste av fag nedenfor). Svend Andreas har jobbet mye med pedagogisk bruk av IKT i undervisning (både e-læring og campusbasert), spesielt med digitale tester (multiple choice), LMS-systemer og Web 2.0/sosiale medier.

Utgivelser