Ann Lisa Sylte

Ann Lisa Sylte har erfaring som lektor i videregående skole som både yrkesfag- og fellesfaglærer, faglig administrativ ansvarlig for barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og PPU, førstelektor ved yrkesfaglærerutdanningen, bedriftspedagogikkstudiet og studiet universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse og masterutdanningen i yrkespedagogikk, og er nå FoU-leder og professor ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Hun leder også et stort aksjonsforskningsprosjekt, støttet av Norsk forskningsråd, om utvikling av lærerutdanningsskoler i yrkesfag (LUSY). Sylte har doktorgrad i utdanningsvitenskap hvor hun har forsket på didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanninger. Hun har et yrkesfag i bunnen som har gjort henne spesielt opptatt av hvor viktig det er med profesjons-/yrkesrettet teori – god sammenheng mellom teori og praksis. Hennes forskningsarbeider har vært utvikling av yrkesrelevant opplæring i videregående skole og profesjonsretting av høyere utdanning.

Ann Lisa Sylte Høyoppløst bilde

Foto: Monica Kopperdal Hellem

Utgivelser