Sylvi Storvik

Sylvi Storvik er pensjonert cand.ed med hovedfag innen sammensatte lærevansker.

Hennes siste arbeidsplasser var Nasjonal kompetanseenhet for autisme og Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Hun har spesielt vært opptatt as ASD kombinert med andre tilstander, av språk og kommunikasjon hos mennesker med ASD og bruk av alternative kommunikasjonsformer.

Fallback image

Utgivelser