Synne Sæther Mæhle

Synne Sæther Mæhle er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Hun ble dr. juris i 2004 på den rettsteoretiske avhandlingen Grenser for rettsanvendelsesskjønn: Om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern (2005) og har publisert en rekke rettsteoretiske tekster.

Mæhle har også skrevet boken Rett, samfunn og demokrati – innledning til juss-studiet (2007) sammen med Jan Fridthjof Bernt.

Fallback image

Utgivelser