Cato Tandberg

Cato Tandberg er førstelektor ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving.Han har bred undervisningserfaring fra grunn- og videregående skole og har arbeidet med grunn-, etter- og videreutdanning av lærere ved Skolelaboratoriet i biologi, Universitetet i
Oslo. Tandberg har utarbeidet flere undervisningsopplegg på viten.no og naturfag.no, og han er medforfatter av BI1 og BI2 og Gyldendals ord og faguttrykk i biologi. 

Cato Tandberg Høyoppløst bilde

Foto: Kari Aamli

Utgivelser