Mari Teigen

Mari Teigen er leder for CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning, og assisterende direktør ved Institutt for samfunnsforskning.

Hun er sosiolog og dr. polit. fra Universitetet i Oslo og har gjennom sin forskning særlig vært opptatt av kjønn, makt og eliter, kjønnsdeling i arbeidslivet, kjønnskvotering og analyser av politikkutvikling.

Utgivelser