Teresa Løvold Berents

Teresa Løvold Berents er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, har en formalisert kompetanse innen allergologi og arbeider som overlege ved Oslo universitetssykehus.

Hun har en doktorgrad innen feltet atopisk eksem. Hun brenner for videreformidling av kunnskap om huden, både til fagfolk og pasienter. Berents skriver artikler og holder foredrag med stort engasjement og var i sin tid en pådriver for å starte Eksemskolen ved Oslo universitetssykehus.

 

Utgivelser