Terje Abusland

Terje Abusland er universitetslektor ved Institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Han underviser i forvaltningsrett og velferdsrett og har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, advokat og i offentlig forvaltning.

Utgivelser