Terje Garnås Kristiansen

Terje Garnås Kristiansen har cand.mag. grad i pedagogikk fra UiO med bi-fag i juss og kriminologi. Mastergrad i pedagogikk fra Høgskolen i Lillehammer (HiL).
Utdannet politibetjent fra Politiskolen og har bred erfaring fra politiet innen operativ tjeneste og etterforsking.
 
Han har vært studieleder ved Politihøgskolens bachelorutdanning fra oppstart av høgskoleutdanningen i 1994 og fram til 2014, der han har jobbet med prosjekt og prosjektledelse ved fram til i dag.

Utgivelser