Terje Manger

Terje Manger (f. 1950) er dr.philos. og professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hans forskning og publikasjoner har særlig vært knyttet til kjønnsforskjeller i matematikkprestasjoner, skolefaglig selvoppfatning, sosial kompetanse, motivasjon, utdanning hos innsatte i fengsel og atferdsproblemer blant barn og unge. Han har omfattende erfaring med undervisning og kursvirksomhet på alle utdanningssystemets nivåer og for ansatte i skoleverk, helse- og sosialsektor.

Terje Manger Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Forskningsrådet

Utgivelser