Terje Nærland

Terje Nærland er psykolog ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomier ved Oslo Universitetssykehus,

Han er psykolog med PhD i barns sosiale og språklige utvikling. Han leder og veileder flere prosjekter rundt ASD og genetiske syndromer, samt prosjekter som søker å finne biologiske og kognitive mekanismer bak ASD.

Fallback image

Utgivelser