Terje Ogden

1948 -

Terje Ogden er seniorforsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU) og har arbeidet med skole siden han ble lærerutdannet i 1970.

Han har vært lærer og rektor ved Miljøhjemskolen i Oslo, spesialpedagogisk konsulent i Østfold fylkeskommune, og amanuensis ved Institutt for pedagogisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Senere har han vært leder for Barnevernets Utviklingssenter og forskningsdirektør ved Atferdssenteret. Han har også hatt bistillinger som professor ved Institutt for spesialpedagogikk (UiO), Senter for atferdsforskning (UiS), Institutt for samfunspsykologi (UiB) og Psykologisk Institutt (UiO).

Ogden har en omfattende formidlingsvirksomhet, nasjonalt så vel som internasjonalt og har skrevet flere bøker, bokkapitler og artikler om utsatte barn og unge (se også www.ogden.no). Han leder også programstyret for Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) i Norges Forskningsråd.

Terje Ogden Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Utdanningsnytt

Utgivelser