Thomas Lund

Thomas Lund har ti års erfaring fra revisjonsfirmaet PwC, og erfaring fra undervisning og veiledning innenfor skatte- og avgiftsrett, bedriftsøkonomi og finansregnskap ved Høgskolen på Vestlandet (HVL)

Lund arbeider til daglig med skatte- og avgiftsrett. Han er utdannet statsautorisert revisor og siviløkonom fra NHH.

Fallback image

Utgivelser