Thomas Mann

1875 - 1955

Thomas Mann (1875-1955) er en av de store europeere i forrige århundre. Flere av romanene hans hører til århundrets ypperste, og han fikk Nobelprisen i litteratur i 1929.

Thomas Mann ble født i Lübeck i 1875 og bodde i München fra 1893. I 1933 forlot han Tyskland og dro først til Sveits og siden til USA, der han ble professor ved Princeton. Senere bodde han i California, før han kunne vende tilbake til Europa etter krigen. Han døde i Zürich i 1955. Blant de største bøkene hans, ved siden av Trolldomsfjellet (1924), er Buddenbrooks (1901), Døden i Venedig (1912) og Josef og hans brødre (1933-43), som alle fins på norsk. Både Trolldomsfjelletog Buddenbrooks er kommet i nyoversettelser på norsk, i hhv. 2002 og 2005 og i 2007 kommer for første gang romanen Lotte i Weimar. Per Qvale fikk i 2008 Bastianprisen for oversettelsen av denne boka.

Utgivelser