Thomas Moser

Thomas Moser er professor i utdanningsvitenskap med idrettsvitenskap/kroppsøving ved Høgskolen i Sørøst-Norge og professor II i spesialpedagogikk ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Han er styreleder i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og var blant annet medlem i det offentlige utvalget Pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (Brenna-utvalget) og Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. Hans forskningsområder ligger innenfor områdene kropp, rom, utvikling og læring, inklusjon og kvalitet i barnehage.

Thomas Moser Høyoppløst bilde

Foto: USN, Nils A. Kalve

Utgivelser