Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk, leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet og professor II i utdanningsledelse ved Handelshøgskolen BI.

Han ledet den regjeringsnedsatte ekspertgruppen om barn og unge med særskilte behov i barnehage og skole, som leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet i 2018. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om ulike pedagogiske evner.

Utgivelser