Thomas Rieber-Mohn

Thomas Rieber-Mohn er ph.d. og advokat med møterett for Høyesterett.

Han har en doktorgrad innen opphavsrett og har i en årrekke arbeidet med rettighetsspørsmål.

Fallback image

Utgivelser