Odd Arne Tjersland

Odd Arne Tjersland er psykolog med lang fartstid innenfor institusjonsbehandling og familievern, og med barn, unge og familier som klienter. De siste 15 årene har han hatt sitt hovedvirke som forsker ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Fallback image

Utgivelser