Aksel Tjora

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU og leder for Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim.

Han har formidlet kvalitative forskningsmetoder til utallige studenter og forskere gjennom mange år og er aktiv som forsker innenfor studier av sosial interaksjon i tilknytning til organisasjon, teknologi, helse og medisin, kultur, nærmiljø og offentlige rom.

Aksel Tjora Høyoppløst bilde

Viktor Kleive

Utgivelser