Anna Hagen Tønder

Anna Hagen Tønder har arbeidet som forsker og forskningskoordinator ved Fafo siden 1999.

Hennes arbeid har særlig dreid seg om fagopplæring og livslang læring, kompetanseutvikling og skoleutvikling. De siste årene har hun vært involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til innføringen av reformen Kunnskapsløftet. 

Fallback image

Utgivelser