Finn Egil Tønnessen

Finn Egil Tønnessen er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger og har særlig arbeidet innen dysleksiforskning, men også innen leseforskning generelt. Han har blant annet vært leder for den norske delen av internasjonale undersøkelser som IEA Reading Literacy Study og PIRLS.

Fallback image

Utgivelser