Malin Tønseth

Malin Tønseth har master i IT-rett og lang erfaring med juridisk rådgivning innen feltet. Hun har personvernrettslige problemstillinger og informasjonssikkerhet som spesialkompetanse.

Fallback image

Utgivelser