Jan Tøssebro

1954 -

Jan Tøssebro er forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning og professor i sosialt arbeid ved NTNU. Han har doktorgrad i sosiolog.

Fallback image

Utgivelser