Tom Eide

1951 -

Tom Eide er professor i ledelse, etikk og litteratur ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge.

Utgivelser