Tone Merethe Berg Aasen

Tone Merethe Aasen har lang erfaring fra arbeid for innovasjon i etablerte organisasjoner, både som forsker, prosjektleder og rådgiver. De siste ti årene har hun holdt en rekke etter- og videreutdanningskurs innen innovasjonsledelse. Aasen er utdannet sivilingeniør innen teknisk fysikk og har en PhD i organisasjonssosiologi. Hun arbeider som seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Tone Merethe Berg Aasen Høyoppløst bilde

Foto: Tone Merethe Aasen

Utgivelser