Tonny Stenheim

Tonny Stenheim har master i regnskap og revisjon, er cand.merc. og har PhD i regnskapsteori.

Han er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han har faglig ansvar for masterstudiet i økonomi og ledelse. Stenheim var sekretær for Regnskapslovutvalget som ble nedsatt av regjeringen (2014) og har vært involvert i det etterfølgende arbeidet med endringer i regnskapsloven.

 

Utgivelser