Tonny Stenheim

Tonny Stenheim har master i regnskap og revisjon, er cand.merc. med hovedfag i bedriftsøkonomisk analyse og har PhD i regnskapsteori.

Han er professor ved Universitetet i Sørøst -Norge og er medlem av Regnskaps ­ standardstyret i Norsk Regnskapsstiftelse. Han var sekretær for Regnskapslovutvalget som avga NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11 og har høsten 2022 vært sekretær for arbeidsgruppen som utredet organisering av regnskapsstan ­ dardsettingen i Norge.

 

Tonny Stenheim Høyoppløst bilde

Foto: Foto: USN

Utgivelser