Tor Arne Wølner

Tor Arne Wølner arbeider som dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

Han har forsket på bruk av Lesson Study i team- og skoleutvikling, dialogbasert undervisning og anvendelse av digitale medier i klasserommet. Han har publisert en rekke artikler og bøker om disse temaene.

Fallback image

Utgivelser