Tor Egil Førland

1959 -

Tor Egil Førland, f. 1959, dr.philos., professor i historie ved Universitetet i Oslo

Han har undervist i Vest-Europakunnskap fra faget ble opprettet i 1990 til han i 2002 var blant initiativtakerne til bachelorprogrammet i Europastudier. Førland har skrevet lærebøker i internasjonal politikk og verdenshistorie for videregående skole, foruten en rekke artikler og andre bøker, bl.a. Drøft. Lærebok i oppgaveskriving (1996) og Vannveien gjennom Europa. Essays fra en båttur (2001).

Fallback image

Utgivelser