Tor-Johan Ekeland

1949 -

Tor-Johan Ekeland er dr.philos. og professor emeritus i sosialpsykologi ved Høgskulen i Volda.

Han var sentral i utvikling av den norske ordningen med mekling for foreldre i konflikt ved samlivsbrudd. Han har bred erfaring fra forskning på og utdanning av velferdsstatens profesjonsutøvere, og har undervist og veiledet om konflikthåndtering gjennom en årrekke.

Utgivelser