Tor Wallin Andreassen

1955 -

Tor Wallin Andreassen er en av de mest toneangivende forskere innen relasjonsmarkedsføring i Norge i dag. Han er ansatt ved Handelshøyskolen BI, og leder tjenesteforskningen der.

Andreassen er grunnlegger og leder av Service Forum og Norsk Kundebarometer, og har vært rådgiver for en rekke av største tjenesteytende virksomhetene i Norge. Hans doktoravhandling fra Stockholms Universitet omhandlet kundemisnøye med norske tjenesteytende virksomheter. Han har vært gjesteprofessor ved Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University, og hans forskning er publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter.

Fallback image

Utgivelser