Tore Tveitstul

Tore Tveitstul er lege og spesialist i psykiatri. Han er Forsvarets overlege i psykiatri, og sjef for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) - en del av Forsvarets sanitet.

Han har tidligere jobbet ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.

Fallback image

Utgivelser