Tor Ivar Torgauten

Tor Ivar Torgauten er spesialprest i Borg bispedømme og har jobbet med inkludering av mennesker med utviklingshemning i Den norske kirke i en årrekke.

Han har utgitt flere bøker og artikler  om tema inkludering. 

Utgivelser