Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller (f. 1960) er spesialist i indremedisin og geriatri, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, og overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Han har stor erfaring med undervisning av medisinstudenter, leger og andre helsepersonellgrupper, og forsker særlig på polyfarmasi hos eldre og på delirium.

Fallback image

Utgivelser