Torhild Skotheim

Torhild Skotheim er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og underviser på grunnskolelærerutdanningen. Hun har solid erfaring som lærer i grunnskolen. Hennes FoU-arbeid er først og fremst knyttet opp mot lærerkvalifisering, med vekt på praksis.

Utgivelser