Torill Thorstad Hauger

1943 - 2014

Torill Thorstad Hauger ble født i Oslo i 1943 og utdannet seg ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Senere studerte hun etnologi, folkeminne og nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo.

Fra 1970 til 1975 var Torill Thorstad Hauger ansatt ved Historisk Museum i Oslo. Her arbeidet hun ved Oldsakssamlingen. Torill Thorstad Hauger arrangerte museets utstillinger om vikingtid samt at hun arbeidet med guiding av besøkende.
Torill Thorstad Haugers fremste egenskap som forfatter er hennes evne til å levendegjøre historien: portrettere liv som hører hjemme i fortiden, gi dyp innsikt og forståelse av våre forfedre. Ordføreren for juryen ved utdelingen av Nordisk barnebokpris 1994, Tove Fagerholm sa det slik:
«På et enestående vis klarer Torill Thorstad Hauger å forene det allmennmenneskelige med det genuint norske. Leseren lærer seg å se menneskene bak historiens årstall og hendelser. Merkelig levende blir disse menneskene. Deres tanker og følelser når oss og blir gjenkjennbare. Vi ser oss selv såvel i trellen som i kongsdatteren... Torill Thorstad Hauger har den uvanlige egenskapen at hun fanger øyeblikket fra århundrer tilbake og siden lar det blusse opp i en levende nåtid. Så får hun oss til å se at vår historie angår oss, handler om oss og er en del av oss selv.»
«Først nå, i godt voksen alder, skjønner jeg hvor spesiell min barndom var. Jeg hadde alltid et fang å sitte på, så mange gamle som brydde seg om meg og fortalte eventyr, sagn og historier. Kanskje la det grunnlaget for mitt forfatterskap, selv om jeg begynte å skrive først da jeg var 30 år.»
Fra Torill Thorstad Hauger av Brit Grimestad Nilsen, Bibliotekssentralen, Oslo, 1993
Utgivelser
Karl Eugen Olsen fra Vika. 1976
Røvet av vikinger. 1978
Flukten fra vikingene. 1979
Det kom et skip til Bjørgvin i 1349. 1980
Trekk fra Oslos historie. 1981
Sigurd Drakedreperen. 1982
Krestiane Kristiania. 1984
I Dorotheas hus. 1986
Ravnejenta. 1989
Varulven og Iselin. 1992
Sagaen om Håkon og Kristin. 1993
Tarzan på loftet. 1993 (Damm)
Tord Illugesson. 1995
Den lange reisen:
- Del 1: Amerika, Amerika. 1987
- Del 2: Rødhudenes land. 1988
- Del 3: Lincolns blå soldat. 1990
- Del 4: Oppbrudd. 1991
Ulvebarna i Vikingdalen 2003
Priser
1980: Kirke- og Undervisningsdepartementets Litteraturpris for Det kom et skip til Bjørgvin i 1349
1980: Kritikerprisen for Det kom et skip til Bjørgvin i 1349
1982: Kirke- og Undervisningsdepartementets Litteraturpris for Sigurd Drakedreper
1984: Bokhandelprisen for Krestiane Kristiania
1984: Prøysenprisen
1984: Innstilt til IBBY Honour List for Sigurd Drakedreperen
1987: Oslo Bys Kunstnerpris
1989: Pier Paolo Vergerio-prisens æresliste for fagbøker for Den store Chicagoreisen
1989: Skolebibliotekarforeningens pris
1991: Dobloug-prisen
1991: Kirke- og Undervisningsdepartementets spesialpris for Den lange reisen
1994: Nordisk Skolebibliotekarforenings Børnebogspris
Salg til utlandet
Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene, Litauen, Russland, Nederland, Tyskland, Frankrike, Spania, Polen, Tsjekkia, Jugoslavia, Canada, USA, Argentina

Utgivelser