Torleiv Høien

1939 -

Torleiv Høien er professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger, og har vært professor II i psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er grunnlegger av Lesesenteret. Høien har i en årrekke forsket innenfor fagområdet lesevansker/dysleksi og har publisert fagbøker og artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

Fallback image

Utgivelser