Tormod Fladby

Tormod Fladbyer professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo, leder nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus og har tidligere ledet Norsk Forum for Nevropsykiatri.

Fallback image

Utgivelser